Viziunea scolii

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Viziunea şcolii

VIZIUNEA ŞCOLII

Şcoala Gimnazială Slobozia

Şcoala Gimnazială Slobozia urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale, încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovarea unui învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă.