Valorile cheie

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Valorile cheie care dau coerenţă activităţii noastre

Valorile cheie

Valorile cheie care dau coerenţă activităţii noastre sunt:
Perfecţionare continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale.
Calitate şi eficienţă
Lucrul în echipă pentru creearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.
Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii prin stimularea creativităţii, modernizarea continuă a bazei materiale, stimularea participării la activităţi extraşcolare şi extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor.
Echilibru între cerere şi ofertă: oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările elevilor şi părinţilor.
Cooperarea şcoală-comunitate