Ţinte strategice

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Ţinte strategice

ȚINTE STRATEGICE

- Realizarea cadrului adecvat în școală pentru o educație de calitate, prin dezvoltarea bazei materiale a şcolii și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;
- Realizarea unui învățământ axat pe metode active și strategii centrate pe elev;
- Promovarea dimensiunii europene și multiculturale a școlii;
- Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
- Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional;