Resurse materiale

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Resurse materiale

RESURSE MATERIALE

Școala  gimnazială  Slobozia  îşi desfăşoară  activitatea  în trei  corpuri de  clădire:

- Corpul  A, are 5 săli de clasă, din care una este amenajată ca  laborator  de informatică cu 20 de calculatoare conectate la Internet, o bibliotecă şcolară  cu aproximativ  2547  de volume,  În toate cele 5 săli de clasă sunt montate retroproiectoare și ecrane de proiecție.  Şcoala  are un teren de  sport modern, betonat, realizat cu sprijinul Primăriei Voinești, iar în prezent a fost aprobat spre derulare, amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic. De asemenea, pentru orele de educație fizică și sport există material sportiv divers: masă de tenis, bandă de alergat, diverse aparate pentru exerciții fizice.

- Corpul B,  a fost terminat și dat în folosință în anul 2015 și a fost realizat printr-un proiect cu sprijinul Primăriei Voinești. Clădirea are 4 săli de clasă, și 3 grupuri sanitare Clădirea are dotări moderne, inclusiv apă  curentă şi centrală  termică pe lemne.

- Corpul C este un corp reamenajat în anul 2015 pentru găzduirea grupei de grădiniță. Clădirea are două săli, una pentru activitățile învățământului preșcolar, iar în cea de a doua este arhiva școlii.

Structura Şcoala  Schitu Stavnic îşi desfăşoară activitatea  într-o  clădire cu 3  săli de  clasă, cancelarie, spaţii de depozitare, grupuri sanitare pentru copii și unul pentru cadrele didactice.  Aici învaţă  5  clase de învăţământ primar,  în regim simultan (pregătitoare + clasa I + clasa a II a și clasele a III a și a IV a) şi o grupă  mixtă  de  grădiniţă. Clădirea   beneficiază  de  apă  curentă iar încălzirea  se realizează  cu sobe cu lemne.

Structura Școala primară Slobozia funcţionează  într-o clădire dată în folosință în anul 2006, are  5 săli în care funcţionează, în două schimburi, o grupă de grădiniță și 9 clase ale   ciclului primar, are apă  curentă iar  încălzirea se face cu o centrală  pe curent electric.