Direcţiile de acţiune

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Direcţiile de acţiune

DIRECȚIILE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021

 
1. Realizarea cadrului adecvat în școală pentru o educație de calitate, prin dezvoltarea  bazei materiale a şcolii și menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare;
2. Realizarea unui învățământ axat pe metode active și strategii centrate pe elev;
3. Implementarea educației echitabile, desegregarea în procesul educațional și promovarea unei dimensiuni europene și multiculturale a școlii;
4. Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
5. Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, județean, național și internațional;
6. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic