Consiliul de administraţie

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

Consiliul de administraţie al şcolii

 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZALE SLOBOZIA

 

  Președinte  director 
   membri: 
  prof. Plescaciuc Constantin
  prof. Simin Gabriela
  prof. Signea Gabriela
  dl. viceprimar Lungu Mihai
  dl. Borș Constantin (consilier local)
  dl. Stan Romeo (consilier local)
  dl. Bădărău Virgil
  d-na Signea Daniela