Comisii 2018 - 2019

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

COMISIILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

COMISIILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

 1. COMISIA EDUCATOARELOR

Responsabil: prof. Burcă Antonela

Membri: Signea Gabriela

                Sîrghe Cristina Lucia

                Acatrinei Estera Mihaela

 1. COMISIA ÎNVĂȚĂTORILOR 1 (ȘC. GIMN. SLOBOZIA+ȘC. PRIMARĂ SCHITU STAVNIC)

Responsabil: prof. Ciobanu Oana Roxana

Membri: Burcă Anton

                Burcă Maria

                Murariu Raluca

                Hrib Mihaela

                Ciubotaru Petru

                Nechita Paula

                Mormeci Daniela

 1. COMISIA ÎNVĂȚĂTORI 2 (ȘC. PRIMARĂ SLOBOZIA)

Responsabil: Marciuc Claudia

Membri: Jîjîie-Gălbău Elena

                Samoilă Irina Elena

                Signea Neculai

                Bordeianu Sorina

                Ilieș Ileana

 1. COMISI LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Responsabil: Pricop Claudia Alice

Membri: Carcea Coculeana

                 Andrieș Roxana

                 Anasie Raluca

                 Crivoi Andreea

                

 1. COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Responsabil: Dascălu Aurica

Membri: Apostol Dorina

                Hoarță Mihaela Iuliana

                Simin Gabriela

 1. COMISIA OM ȘI SOCIETATE

Responsabil: Lazăr Cătălina

Membri: Onița Pavel

                 Postelnicu Ana Maria

                 Stegariu Daniela Lorina

                 Marcu Alina Mihaela

                

 1. COMISIA ARTE ȘI TEHNOLOGII

Responsabil: Crivoi Ciprian Constantin

                 Dumitrașcu Crina

                 Dumitriu Mihai Florin

                 Crivoi Maria

                 Paliștan Daniela

 1. COMISIA CEAC

Responsabil: Samoilă Irina Elena

Membri: Carcea Coculeana

                 Bordfeianu Sorina

                 Burcă Antonela

                 Bădărău Virgil – reprezentant părinți

                 Balan Ionel – reprezentant Consiliu local

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Responsabil: Andrieș Roxana

Membri: Dumitrașcu Crina

                Apostol Maria Dorina

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Responsabil: Postelnicu Ana Maria

Membri: Crivoi Andreea

                 Dumitriu Mihai Florin

                 Bădărău Virgil – mediator școlar

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

Responsabil: Hrib Mihaela

Membri: responsabilii comisiilor metodice

 1. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

Responsabil: Hoarță Mihaela

 1. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI

Carcea Coculeana

Dascălu Aurica

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil: Andrieș Roxana

Membri: Crivoi Andreea

                 Anasie Raluca

                 Acatrinei Estera Mihaela

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Responsabil: Crivoi Ciprian

Membri: Signea Neculai

                 Acatrinei Estera Mihaela

                 Signea Alexandra/Mormeci Daniela

 1. COMISIA PSI

Responsabil: Crivoi Ciprian

Membri: Signea Neculai

                Acatrinei Estera Mihaela

                Signea Alexandra/Mormeci Daniela

 1. COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

Responsabil: Nechita Paula

Membri: Codreanu Laura

                 Burcă Antonela

                 Marciuc Claudia

 1. COMISIA DE CASARE, CLASARE ȘI VALORIFICAREA MATERIALELOR REZULTATE

Responsabil: Ciubotaru Petru

Membri: Burcă Anton

                 Sârghe Cristina

 1. COMISIA PENTRU CERCETAREA FAPTELOR CE POT CONSTITUI ABATERI DISCIPLINARE

Responsabil: Hoarță Mihaela

Membri: Signea Gabriela

                 Murariu Raluca

Lider de sindicat: Crivoi Ciprian Constantin

 1. COMISIA LAPTE ȘI CORN:

Responsabil: Jîjîie – Gîlbîu Elena

Membri: Signea Gabriela

                 Burcă Antonela

                 Ciubotaru Petru

 1. COMISIA PENTRU ROI

Responsabil: Apostol Maria Dorina

Membri: Anasie Raluca

                 Samoilă Irina

 1. COMISIA PENTRU SELECȚIA OFERTELOR

Responsabil: Codreanu Laura

Membri: Hrib Mihaela

                 Jîjîie – Gălbău Elena

 1. COMISIA OSP

Responsabil: Carcea Coculeana

Membri: diriginții claselor a VIII a: Dascălu Aurica

                                                              Roxana Andrieș

 1. COMISIA DE RECEPȚIE A MATERIALELOR

Responsabil: Crivoi Ciprian Constantin

Membri: Ciobanu Oana Roxana

                 Bordeianu Sorina

 1. COMISIA DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Responsabil: Anasie Raluca

Membri: Onița Pavel

                 Ilieș Ileana

 1. COMISIA PENTRU RDUCAȚIE RUTIERĂ

Responsabil: Dumitriu Mihai Florin

Membri: Dumitrașcu Crina

                 Ciubotaru Petru

 1. COMISIA SCIM (CONTROL INTERN MANAGERIAL)

Responsabil: Apostol Maria Dorina

Membri: Secretar: Bîrzu Camelia

                 Contabil: Codreanu Laura

                 Coordonator: Sârghe Cristina

                 Coordonator: Burcă Anton

 1. COMISIA SIIIR

Responsabil: Stegariu Daniela Lorina

Membri: Simin Gabriela

                Bîrzu Camelia - secretar

                 Codreanu Laura – Administrator financiar                 

 1. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR

Responsabil: Stegariu Daniela Lorina

Secretar: Bîrzu Camelia

Administrator financiar: Codreanu Laura

Membru: Crivoi Andreea

 1. RESPONSABIL CU MANUALE ȘCOLARE RECHIZITE:

Responsabil: Nechita Paula

 1. RESPONSABIL BIBLIOTECĂ: Murariu Raluca
 1. COMISIA SNAC

Președinte: Onița Pavel

Membri: Acatrinei Estera

                 Burcă Maria

 1. CONSILIER EDUCATIV: Crivoi Andreea

COMISIILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018.docx