Comisii 2019 - 2020

Scoala Gimnaziala Slobozia, Comuna Voinesti, Slobozia, Jud. Iasi, Tel./Fax: 0232.294.981, E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, Web: www.scoalaslobozia.ro

COMISIILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

COMISIILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

 1. COMISIA EDUCATOARELOR

Responsabil: Signea Gabriela

Membri:       Burcă Antonela

                     Pasnicu Romina Beatrice

 1. COMISIA ÎNVĂȚĂTORILOR 1 (ȘC. GIMN. SLOBOZIA+ȘC. PRIMARĂ SCHITU STAVNIC)

Responsabil:  Ciobanu Oana Roxana

Membri: Burcă Anton

                Burcă Maria

                Murariu Raluca

                Hrib Mihaela

                Ciubotaru Petru

                Nechita Paula

                Mangalagiu Ioana

 1. COMISIA ÎNVĂȚĂTORI 2 (ȘC. PRIMARĂ SLOBOZIA)

Responsabil: prof.Hobincă Laura ștefana

Membri: Samoilă Irina Elena

                  Băluț Ioana Diana

                 Siminiceanu Mihaela Gabriela

                   Pîrlea Paul           

 1. COMISI LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Responsabil: Pricop Claudia Alice

Membri: Carcea Coculeana

                 Andrieș Roxana

                 Marcu Alina Mihaela

                 Crivoi Andreea

                

 1. COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Responsabil: Dascălu Aurica

Membri: Apostol Dorina

                Hoarță Mihaela Iuliana

                Simin Gabriela

                Văideanu Dorin

 1. COMISIA OM ȘI SOCIETATE

Responsabil: Lazăr Cătălina

Membri: Onița Pavel

                 Postelnicu Ana Maria

                 Stegariu Daniela Lorina

                 Marcu Alina Mihaela

                

 1. COMISIA ARTE ȘI TEHNOLOGII

Responsabil: Crivoi Ciprian Constantin

                 Dumitrașcu Crina

                 Dumitriu Mihai Florin

                 Crivoi Maria

                 Iftodie Mirel Vasile

 1. COMISIA CEAC

Responsabil: Samoilă Irina Elena

Membri: Carcea Coculeana

                 Hrib Mihaela

                 Mangalagiu Ioana

                 Panainte Constantina    – reprezentant părinți

                 Balan Ionel – reprezentant Consiliu local

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Responsabil: Andrieș Roxana

Membri: Burcă Antonela

                Hobincă Laura Ștefana

 1. COMISIA PENTRU PREVENIREA, COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Responsabil: Postelnicu Ana Maria

Membri: Lazăr Cătălina

                 Siminiceanu Mihaela Gabriela

                 Bădărău Virgil – mediator școlar

 1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

Responsabil: Hrib Mihaela

Membri: responsabilii comisiilor metodice

 1. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

Responsabil: Hoarță Mihaela Iuliana

 1. COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

     Carcea Coculeana

                Dascălu Aurica

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

Responsabil: Andrieș Roxana

Membri: Crivoi Andreea

                 Samoilă Elena Irina

                 Pasnicu Romina Beatrice

 1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Responsabil: Crivoi Ciprian Constantin

Membri: Pîrlea Paul

                 Burcă Anton

                 Ciubotaru Petru

 1. COMISIA PSI

Responsabil: Crivoi Ciprian

Membri: Pîrlea Paul

                Burcă Anton

                Ciubotaru Petru

       17.COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI

Responsabil: Nechita Paula

Președinte:   Codreanu Laura

 Membri:       Burcă Antonela

                        Pasnicu Romina Beatrice

 1. COMISIA DE CASARE, CLASARE ȘI VALORIFICAREA MATERIALELOR REZULTATE

Responsabil: Ciubotaru Petru

Membri: Burcă Antonela

                 Băluț Ioana Diana

 1. COMISIA PENTRU CERCETAREA FAPTELOR CE POT CONSTITUI ABATERI DISCIPLINARE

Responsabil: Hoarță Mihaela Iuliana

Membri: Mangalagiu Ioana Diana

                 Samoilă Elena Irina

Lider de sindicat: Crivoi Ciprian Constantin

 1. COMISIA LAPTE ȘI CORN:

Responsabil: Murariu Raluca

Membri: Samoilă Elena Irina

                 Burcă Antonela

                 Ciubotaru Petru

21.COMISIA PENTRU ROFUI

Responsabil: Apostol Maria Dorina

Membri: Mangalagiu Ioana Diana

                 Băluț Ioana Diana

 1. COMISIA PENTRU SELECȚIA OFERTELOR

Responsabil: Codreanu Laura

Membri: Hrib Mihaela

                 Marcu Alina Mihaela

 1. COMISIA OSP

             Responsabil: Dascălu Aurica

 Membri: diriginții claselor a VIII a: Lazăr Cătălina

                                                              Hoarță Mihaela Iuliana

 1. COMISIA DE RECEPȚIE A MATERIALELOR

Responsabil: Crivoi Ciprian Constantin

Membri: Ciobanu Oana Roxana

                 Pîrlea Paul

 1. COMISIA DE INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Responsabil: Pricop Claudia Alice

Membri:    Burcă Maria

                 Siminiceanu Mihaela Gabriela

 1. COMISIA PENTRU EDUCAȚIE RUTIERĂ

Responsabil: Iftodie Mirel Vasile

Membri:   Dumitrașcu Crina

                 Dumitriu Mihai Florin

 1. COMISIA SCIM (CONTROL INTERN MANAGERIAL)

Responsabil: Apostol Maria Dorina

Membri:    Secretar: Bîrzu Camelia

                  Contabil: Codreanu Laura

                  Simin Gabriela

                  Hoarță Mihaela Iuliana                

 1. COMISIA SIIIR

Responsabil: Stegariu Daniela Lorina

Membri: Simin Gabriela

                Bîrzu Camelia - secretar

                 Codreanu Laura – Administrator financiar                 

 1. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR

Responsabil: Stegariu Daniela Lorina

Secretar: Bîrzu Camelia

Administrator financiar: Codreanu Laura

Membru: Murariu Raluca  

 1. RESPONSABIL CU MANUALE ȘCOLARE /RECHIZITE:

Responsabil: Nechita Paula

 1. RESPONSABIL BIBLIOTECĂ: Ciobanu Oana Roxana
 2. COMISIA SNAC

Președinte: Onița Pavel

Membri: Nechita Paula

                 Burcă Maria

 1. CONSILIER EDUCATIV: Crivoi Andreea